HAYDİ, GELİN NE KADAR KOÇ YÖNETİCİYİZ ANLAYALIM, İŞTE SİZE KENDİNİZİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR FIRSAT!

Aşağıdaki sorular etkin bir koç yönetici olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir.

1 - Arzulanan hedef ve sonuçları dayatmak yerine bunlar konusunda bir anlayış birliği oluşturmaya çalışıyor musunuz?2 - Rol modelliği yapıyor musunuz?

3 - Koyduğunuz hedefler yüksek olmakla birlikte, aynı zamanda ulaşılabilir hedefler de oluyor mu?

4 - Destek olurken özerklik de tanıyor musunuz?

5 - Kendi performansınızı başka insanları ölçmenin kıstası haline getirmemeye özen gösteriyor musunuz?

6 - Sadece kısa vadeli performansa değil, kariyer gelişimine de önem veriyor musunuz?

7 - İş stratejilerini ve davranış beklentilerini hedef belirlemenin temeli olarak sunuyor musunuz?

8-Yöneticilik yaptığınız kişiyle daha sonra birlikte ele alacağınız alternatif yaklaşımlar ya da çözümler üretmek üzere birlikte çalışıyor musunuz?

9 - Geri bildirimde bulunmadan önce, yöneticilik yaptığınız kişiye ilişkin dikkatli ve önyargısız gözlemler yapıyor musunuz?

10 - Gözlemlerinizi yargı ve varsayımlarınızdan ayrı tutuyor musunuz?

11 - Bir kişinin davranışlarına ilişkin teorileriniz doğrultusunda harekete geçmeden önce, o teorilerin doğruluğunu sınıyor musunuz?

12 - Birisi sizinle konuşurken dikkatinizi onun söylediklerine verip, başka şeylerle ilgilenmekten kaçınabiliyor musunuz?

13 - Bir tartışma sırasında söylenenleri, başka sözcüklerle tekrarlayarak ya da başka bir yöntem kullanarak, netliğe kavuşturmaya çalışıyor musunuz?

14 - Bir konuşma sırasında, konuşan kişiyi cesaretlendirmek için rahat bir beden dili ya da sözel ipuçları kullanıyor musunuz?15 - Ortak bir fikir enformasyonunun önünü açmak için açık uçlu sorulardan yaralanıyor musunuz?

16 - Belirgin geri bildirimlerde bulunuyor musunuz?

17 - Geri bildirimlerinizi zamanında yapıyor musunuz?

18 - Netleşmemiş, belirsiz yargılara göre değil, davranışlara ve bunların sonuçlarına odaklanan geri bildirimlerde bulunuyor musunuz?

19 - Olumsuz geri bildirimler kadar olumlu geri bildirimlerde de bulunuyor musunuz?

20 - Görüşmelerden önce hazırlık yapıyor musunuz?

21 - Görüşmeler sonrasında kaydedilen ilerlemenin planlandığı biçimde olmasını güvence altına almak için, görüşmelerin sonuçlarını hiç aksatmadan izliyor musunuz?

22 - Gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınıyor musunuz?

23 - Size doğrudan bağlı çalışanların söylediklerini can kulağıyla dinlemeye zaman ayırıyor musunuz?

24 - Ağzınızdan çıkan söze uygun davranıyor musunuz?

25 - Öfke ya da hayal kırıklığı gibi duygularınızın gözlem ve analiz becerilerinizi etkileyip, etkilemediğinin bilincinde misiniz?

26 - Kendinizi, sorun yaşayan bir kişiyle özdeşleştirmekte zorlanıyor musunuz?

27 - Kendinize bağlı çalışanların verimli çalışmasını, iş tatminini ve motivasyonunu gözetiyor musunuz?

28 - Kendinizi yeni sorumluluklara hazır hale getirmek üzere yönetiyor musunuz?

29 - Etkin dinleme becerilerine sahip misiniz?

30 - Özgüveninizi doğru kullanıyor musunuz?

31 - Zamanınızı doğru yönetebiliyor musunuz?

32 - Engelleri zamanında tespit edip, etkili aşma yöntemleri geliştirebiliyor musunuz?

33 - Olayları ve insanları olumlu yönde etkileyebiliyor musunuz?

34 - Görev devretmenin avantajlarını kullanabiliyor musunuz?

35 - Başkalarının başarılarından ürkmeden, başkalarına yardım sonunda doğabilecek sinerjiden payına düşenle yetinebilme özelliklerine sahip misiniz?

36 - Duygusal zeka ve sosyal zeka geliştirici faaliyetlere önem veriyor musunuz? Güçlü sezgilere sahip misiniz?

37 - Tavrınız her koşulda pragmatik (gerçekçi olma) mı?

38 - Başkalarının başarılarından ürkmeden yardımcı olma özelliğine sahip misiniz?

39 - Yeniliklere, değişim ve dönüşüme açık mısınız?

40 - Bir şeyleri değiştirme dürtünüz yeterince güçlü ve harekete geçme konusunda yüksek enerjiye sahip misiniz?

41 - Daha etkin olabilmek için yeni beceriler ve yetkinlikler ediniyor musunuz?

42 - Sahip olunan potansiyellerin sürekli eğitim yoluyla eksiksiz olarak kullanılmasını sağlıyor musunuz?