Hakkımızda

Sadece bilgi hiçbir zaman insanı eyleme geçirmez, insanı eyleme geçiren duygusal ve düşünsel olgunluğa erişmektir. Bu nedenle iki gün sonra unutulacak, uygulamaya alınmayacak eğitimler yerine uygulamaların takibini de sağlayacak, firmaların kendi yapılarına özgün koçluk disiplininde eğitimler veriyor, şirketlerin kendi kendilerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Kurumsal, Endüstriyel ve Örgütsel koçluk hizmetleri sunuyoruz.

JMT Coaching olarak tüm dünyada kabul görmüş yöntemleri, iş hayatımızda yaşadığımız gerçek deneyimlerle, bizim insanımızın karakteristik yapısı ile birleştirdik, iş ve özel yaşamı gerçek hayatta da olduğu gibi hiç ayırmadık, sadece anlık başarılar için değil birlikte sürekli başarıya ve mutluluğa yürümek üzere yola çıktık. Karşılıklı işbirliğine dayanan sürekli gelişim ve değişim sürecini keyifle birlikte yakalıyoruz.

Standford ve Harvard Teknolojisi enstitülerinin raporuna göre şirketlerin başarısının %85'i çalışanlarının becerilerine bağlıdır. Geleneksel eğitim ile çalışan verimliliğinin %22 arttığı, diğer taraftan kurumların ihtiyaçlarına göre eğitimlerin, kurumsal koçluk uygulamaları ile verilmesi sonucunda ise verimliliğin %88 arttığı tespit edilmiştir ( International Personnel Management Association - IPMA ).

Türkiye'de yapılan araştırmalarda ise çalışan memnuniyeti ve bağlılığı % 25- 30 arasındadır, bu oran ile verimli kurumlar arasında doğru orantı vardır. Koçluk sistemi ile bu bağlılıkta %75 artış sağlanabilmektedir.

Mahter Taşkoy, JMT Coaching kurucu ortaktır. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisansından sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Modern Yönetim Teknikleri yüksek lisans bölümünü tamamladı. Reel Sektörde (boya, gıda ve ilaç) ve hizmet sektöründe çok uluslu firmalarla çalışma tecrübesine sahip olarak; Pazarlama-Satış, Ar-Ge, Üretim-Ambalajlama, Üretim Planlama, Lojistik ve Kalite Kontrol - Kalite Güvence dept.larında değişik yönetici kademelerinde yaklaşık 20 yıl yöneticilik yapmıştır.

Yönetici olarak çalıştığı bu sürede; Kalite (TQM,cGMP ve MHRA), Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde yer almıştır. Periyodik ürün kalite değerlendirme istatistik tekniklerin uygulanması projesini yürütmüştür. Yeni firma kurulması, firma içi organizasyonel değişim-dönüşüm projelerinde yer almıştır.

Kişisel Gelişim ile ilgili çok sayıda fuar, konferans, seminer, çalıştay, kurs programlarına katılmıştır. Endüstriyel-Örgütsel psikoloji, sosyal psikoloji, felsefe, holistik tıp, kadim öğretiler, sosyal sorumluluk projeleri özel ilgi alanlarıdır. Uluslararası Kapsamlı Koçluk Programlarına devam etmiştir. Koçluk derneği üyesidir.

Yöneticilik, liderlik, takım çalışmaları, sorun önleme -çözme ve süreç çalışmaları ile ilgili deneyimlerini ve insanın özüne yönelik yaşam becerileri geliştirme, zihin-beden bütünlüğü eğitim birikimlerini, bireylere, kurumlara,
örgütlere, yöneticilere koçluk, danışmanlık ve eğitmenlik yaparak değerlendirmektedir.

Jale Taşkoy, JMT Coaching kurucu ortaktır. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ilaç ve gıda sektöründe kalite güvence ve insan kaynakları bölümlerinde değişik yönetici kademelerinde 20 yıl yönetici olarak çalışmıştır.

Yönetici olarak çalıştığı bu süre zarfında kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği, BRC sistemlerini kurmuş ve yürütmüştür. Aynı zamanda ERP sistemi proje yöneticiliği ve süreç yönetimi proje yöneticiliği yapmış ve uygulamaya almıştır.

Çalıştığı süre boyunca çok sayıda eğitim,konferans,seminer, kurs programlarına katılmıştır. Kurumsal ve kişisel gelişim projeleri özel ilgi alanlarıdır.

Çalışma hayatı boyunca edindiği pek çok yöneticilik, liderlik, takım ve süreç çalışmaları ile ilgili deneyimlerini kurumlara koçluk, danışmanlık ve eğitmenlik yaparak değerlendirmektedir.