KURUM VE YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Kuruma özgün yapılır, bu programda şirketler bir kişi gibi kabul edilip, onların yapılarına, kendi iç dinamiklerine, karakter özelliklerine uygun çalışmalar gerçekleştirilir. Genel olarak, Koçluk disiplinini kullanarak, doğru kurum kimliği ve misyonu belirleme, kurumun genelinde koçluk kültürü oluşturma, Kurum misyonuna bağlılık yaratma ve bu misyona uygun hedefleri gerçekleştirmeye yönelik strateji ve eylemleri kapsar.

Yeni kurulan şirketler, örgütler, departmanlar ve projelerin yapılandırılması konusunda koçluk programları düzenler.

  • Kurum ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanır.
  • Kuruma uygun misyon ve hedeflerin belirlenmesini sağlar
  • Kurumun ve çalışanların uyumunu geliştirir
  • Yöneticilere koçluk becerileri kazandırır
  • Kurum ve çalışan kaynaklarının en verimli şekilde kullanımını sağlar
  • Çalışanlarda kuruma bağlılık yaratır
  • Etkin ekip çalışması uygulamalarını gerçekleştirir
  • Sorun önleme ve çözme yetkinliği geliştirir.