JMT YAŞAMA SEVİNCİ KOÇLUK PROGRAMI

İş’te Barış, Aile’de Barış ve Toplum’da Barış kavramı üzerinde geliştirilen; keyifli yaşama, üretken olma, akılcılık -erdemlilik -sanat -mizah –yaratıcılık -sürekli iyileştirme –sosyal sorumluluk becerileri kazandıran, bizi içimizdeki ben’e kavuşturan, eğlenceli ve meydan okuyan değişim -dönüşüm programıdır.

Kişilerin kendileri ile yüzleşmelerini sağlayacak, onların hayata bakış açılarını değiştirip, kendilerine yeni yaşam becerileri kazandırarak eylemsizlikten çıkmalarına yol gösterecek, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkartacak keyifli, dengeli, huzurlu ve tutkulu bir değişim sürecinin başlamasını sağlayacak farkındalık kazandırma programıdır.

JMT yaşama sevinci metodu zihin, beden ve ruh dengesini oluşturmaya yönelik , zihin sadeliği, beslenme ve fiziksel aktivasyonu da içeren keyifli bir dönüşümle bir yaşam yönetme metodudur.